Grotekerksplein 5, Dordrecht
info@korfbalstars.nl

Zelfscan

WAAROM: Verbetering van de begeleiding van spelers

STRUCTUREREN, met als resultaat dat:

1. Iedereen weet wat van hem wordt verwacht

2. Sporters weten waar de grenzen liggen

3. Wanneer grenzen worden overschreden, we elkaar daar op kunnen aanspreken


STIMULEREN, met als resultaat dat:

1.  Plezier staat centraal en sporters vanuit daar ontwikkelen

2. Ik niet te veel nadruk leg op dat wat niet goed gaat

3. Ik eerst een compliment geef en dan pas begin met de verbeterpunten


INDIVIDUEEL AANDACHT GEVEN, met als resultaat dat:

1. Iedereen zich gezien en erkend voelt

2.Ik me bewust ben van de niveauverschillen en mij aanwijzingen hierop aan pas

3. Ik de diversiteit in de groep waardeer en sporters help om van elkaar te leren


REGIE OVERDRAGEN, met als resultaat dat:

1. Sporters verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces

2. Sporters zich sneller ontwikkelen, doordat ze zelf moeten nadenken

3. Sporters gemotiveerder en meer betrokken zijn.